Jag utför LIFE Therapy ® och Chakrabehandling - Nedan kan du läsa om respektive behandling samt se prisuppgifter

LIFE Therapy®

När och varför LIFE Therapy®

 • Sitter du fast i livet och i gamla mönster?
 • Längtar du efter att landa in i dig själv och ditt sanna jag?
 • Lider du av fysiska smärtor? 
 • Upplever du blockeringar och brist på flöde?
 • Lider du av stress, utmattning?
 • Känner du att det är dags för nästa steg?
 • Upplever du dig begränsad i livet?
 • Upplever du en låg självkänsla/självförtroende?
Om du upplever att något av ovanstående stämmer in på dig och ditt liv då kan LIFE Therapy ® vara en möjlig hjälp på vägen framåt.

Inom LIFE Therapy® är det du, och din kropps behov, som är i fokus. LIFE Therapy ® arbetar för att skapa en syntes i ditt liv, syntes betyder att föra samman. Vi betraktar och behandlar mentalt, fysiskt, emotionellt och spirituellt. Behandlingen sker i dialog och i samklang med din kropp, dina behov, din längtan. Den läkning och utveckling som aktiveras sker helt på dina villkor. Utifrån detta så finns det inte på ETT sätt som behandlingen utförs eller ETT sätt som själva behandlingen och efterföljande läkning upplevs.

Beroende på vad du bär med dig – såväl fysiskt som psykiskt – så kommer du att uppleva LIFE Therapy® på ett helt unikt sätt, ett sätt som är ditt. Oavsett din upplevelse så aktiveras en förändringsprocess i din kropp och läkningen, av det som är du, tar fart.

Känslorna och upplevelserna som aktiveras i samband med behandlingen är för vissa, enbart ”positiva”, behagliga och sköna. För andra kan gamla sår, minnen, trauman och skador, som du kanske inte längre trodde fanns kvar, initialt aktiveras som en del av läkningsprocessen.

Den första tiden när nervsystemet börjar läka kan i vissa fall vara intensiv, vilket kan innebära en känsla av djup trötthet. Det är kroppens sätt att uttrycka ett behov av stillhet och utrymme för läkning. Lyssna till din kropp och de signaler som den ger. Stötta och tillåt det som sker, att ske. Tröttheten kommer att gå över, det är helt normalt och en del av den holistiska läkningsprocessen.

Processen kommer att ske i det tempo som just din kropp är redo för. Din kropp sätter takten, det är din kropp som styr. Ibland kan det kännas som att det inte sker tillräckligt fort eller att det går fortare än vad du i sinnet känner dig redo för. Lita till din kropp – att saker och ting sker när det är moget.

En behandling i tre steg

LIFE Therapy® syntesbehandling genomförs i tre steg, bestående av ett församtal på telefon, ett fysiskt möte med kroppsbehandling och ett eftersamtal på telefon.

Vid församtalet, som vi har 1-2 dagar innan det fysiska mötet, ställer jag frågor bland annat om eventuell problematik och dina förväntningar inför kroppsbehandlingen. Vid detta samtal skapas en intention för behandlingen. Kroppsbehandlingen innefattar en två timmars behandling, där du som klient ligger, med kläder på, på en massagebänk och jag använder handgrepp med lätt tryck för att komma in under kroppens egna självförsvar. Vid detta tillfälle är det är störst fokus på själva behandlingen. Efter cirka sju dagar har vi en eftersamtal där vi följer upp behandlingen och kopplar ihop nuläget med det vi prata om vid vårt församtal. 

Reaktionerna efter behandlingen är olika, en del blir trötta, andra fylls med energi. I vissa fall kan du inledningsvis må sämre, innan du mår bättre, det är så den holistiska läkningen fungerar. Efter kroppsbehandlingen kan det vara skönt att inte ha några större åtaganden, utan att du får möjlighet att ta det lugnt, känna in och vila, i största möjliga mån. 

Priser LIFE Therapy®


 • Grund-/syntesbehandling - i tre steg 2290:-  (Sammanlagt ca 3 timmar)
 • Efterföljande behandlingar 700:-/timme (1, 1½ eller 2 timmar enligt överenskommelse vid bokning)

Har du tidigare gjort en syntesbehandling av LIFE Therapy® hos en annan terapeut? Kontakta mig via startsidan så stämmer vi av vilken typ av behandling och hur lång tid vi behöver när du kommer till mig.

Kontakta mig via formuläret på startsidan för tidsbokning eller frågor!


Chakrabehandling

Chakra betyder energihjul och är en energikälla i kroppen. Alla obalanser, fysiska, emotionella, mentala och spirituella, visar sig i vårt energisystem genom att blockera energi och flöde. Obalans i chakran kan till exempel bidra till, fysisk smärta, känsla av att sitta fast i livet, brist på energi eller inflammation. Energin och balansen i våra chakran kan även påverka kroppens organ, då varje chakra har olika organ kopplat till sig.  

Vid en chakrabehandling ligger du som klient, med kläder på, på en massagebänk och jag använder handgrepp med lätt tryck för att stämma av dina chakran. För att sedan arbeta på att få dem i flöde och balans, det krävs en serie behandlingar för att uppnå balans i alla sju chakran. Precis som med LIFE Therapy ® syntesbehandling, är detta individuellt och på din kropps villkor. Efter behandlingen kan du uppleva trötthet och ilska då det ofta är mycket som aktiveras i kroppen. Samt kan du uppleva en känsla av träningsvärk då spänningar släpper och flödet kommer igång.

Priser Chakrabehandling 


För att få bästa effekt av en chakrabehandling bör du ha gjort en LIFE Therapy ® syntesbehandling innan, eller vara auratransformerad.

 • Första behandlingen 1300:- (1½ timme, samtal och behandling)
 • Efterföljande behandlingar 700:-/timme (1, 1½ eller 2 timmar enligt överenskommelse vid bokning)  
Kontakta mig via formuläret på startsidan för tidsbokning eller frågor!